Ο Δήμος Τυνράβυ προσκαλεί σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μετά από άγονο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο «Δημιουργία βοηθητικών γηπέδων και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δήμο Τυρνάβου», ποσού προϋπολογισμού €218.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη μόνο βάσει τιμής και χωρίς αλλαγής των όρων της αριθμ.16698/14-09-2021 Διακήρυξης Δημάρχου και της με αρ.11/2020 μελέτης.

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στο οποίο θα αναρτηθεί η πρόσκληση ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος http:www.eprocurement.gov.gr με Α/Α Συστήματος ‘‘188430’’.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 30/04/2022. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12/05/2022 και ώρα 11.00 π.μ.

Συνάντηση εργασίας είχε στο Δημαρχείο Τυρνάβου ο Δήμαρχος Γιάννης Κόκουρας με την Πρόεδρο του Ποντιακού Συλλόγου Τυρνάβου Βοτανοχωρίου Πάολα Σιώκου.

Διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την 27η του μηνός Απριλίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη,

Διά περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την 26η του μηνός Απριλίου έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη,

Σελίδα 7 από 116

Αδέσποτα ζώα

Δημαρχείο Τυρνάβου

Σταύρου Καράσσου 1,

τ.κ. 40100

τηλ. 2492350100

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δήμος Τυρνάβου Εποικινωνία Δήμου Τυρνάβου Χρήσιμα Τηλέφωνα Δήμου Τυρνάβου
facebook rss Δήμου Τυρνάβου Youtube Tirnavos