Τρίτη, 11 Μαϊος 2021 14:49

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου "Δημιουργία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ σε τμήμα υφιστάμενου δημοτικού κτιρίου στον ΑΜΠΕΛΩΝΑ".

Ο Δήμος Τυρνάβου διακηρύσσει την µε ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Δημιουργία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ σε τμήμα υφιστάμενου δημοτικού κτιρίου στον ΑΜΠΕΛΩΝΑ», εκτιμώμενης αξίας 600.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.).

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2492350143, fax 2492350100, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Παπαδούλης Νικόλαος

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήµατος. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

• Ως ημερομηνία και ώρα έναρξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25.05.2021 ηµέρα Τρίτη και ώρα 17.00 π.µ.
• Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31.05.2021
ηµέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 µ.µ.
• Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 04.06.2021
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ.

Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στα συνημμένα αρχεία

Δημαρχείο Τυρνάβου

Σταύρου Καράσσου 1,

τ.κ. 40100

τηλ. 2492350100

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δήμος Τυρνάβου Εποικινωνία Δήμου Τυρνάβου Χρήσιμα Τηλέφωνα Δήμου Τυρνάβου
facebook rss Δήμου Τυρνάβου Youtube Tirnavos