Δευτέρα, 07 Ιουνίου 2021 15:10

Διά περιφοράς Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την 10η του μηνός Ιουνίου 2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 και την αριθ. πρωτ. 426/77233/13-11-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών υποέργων της Πράξης «Μελέτες ωρίμανσης έργων του Δήμου Τυρνάβου» στο πλαίσιο υποβολής πρότασης ένταξης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Πρόσκληση ΑΤ09 με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος»:

        Υποέργο 1: «Σύνταξη Τεχνικών μελετώνγια την Ωρίμανση έργου Νότιας Παράκαμψης Τυρνάβου».
        Υποέργο 2: «Σύνταξη Τεχνικών μελετών για την Ανάπλαση πάρκου Αγ. Γεωργίου Αμπελώνα».
        Υποέργο 3: «Σύνταξη Τεχνικών Μελετών για την Ανάπλαση πεζοδρόμου οδού Αγ. Παρασκευής».

  1. Αποδοχή όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία – Προστασία της Δημόσιας Υγείας – Τεχνική Βοήθεια» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT09 με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης έργων του Δήμου Τυρνάβου».
  2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τυρνάβου και της «Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Φυλής, για την υλοποίηση της Πράξης «Σύνταξη Τεχνικών Μελετών για την Ωρίμανση έργων Δήμου Τυρνάβου και ένταξη στο πρόγραμμα ‘ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’», στο πλαίσιο υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΑΤ09.
  3. Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Δαμασίου.
  4. Έγκριση ανάδειξης προσωρινού αναδόχου διαγωνισμού για την προμήθεια ελαιολιπαντικών. - Αριθ. 1009/2021 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).

Δημαρχείο Τυρνάβου

Σταύρου Καράσσου 1,

τ.κ. 40100

τηλ. 2492350100

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δήμος Τυρνάβου Εποικινωνία Δήμου Τυρνάβου Χρήσιμα Τηλέφωνα Δήμου Τυρνάβου
facebook rss Δήμου Τυρνάβου Youtube Tirnavos