Πέμπτη, 03 Δεκεμβρίου 2020 17:03

Διά περιφοράς Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου

Διά περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την 7η του μηνός Δεκεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 όπως ισχύει, και την αριθ. πρωτ. 426/77233/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ».
 2. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».
 3. Τροποποίηση της αριθ. 69/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί κατανομής επιχορήγησης ΚΑΠ (7η έως 12η δόση έτους 2019) για κάλυψη δαπανών έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων.
 4. Τροποποίηση της αριθ. 95/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί κατανομής επιχορήγησης ΚΑΠ (1η έως 3η δόση έτους 2020) για κάλυψη δαπανών έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων.
 5. Τροποποίηση της αριθ. 135/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ανακατανομής ΚΑΠ.
 6. Τροποποίηση της αριθ. 70/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί μερικής τροποποίησης της αριθ. 242/2019 ΑΔΣ, πιστώσεων για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
 7. Κατανομή υπολοίπου εσόδων ΚΑΠ έτους 2020 (4η έως 6η δόση έτους 2020) για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (163/2020 ΑΔΣ).
 8. Κατανομή πιστώσεων ΚΑΠ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (134/2020 ΑΔΣ).
 9. Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης «ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΑΣΕΚΥΗΣ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΤΕΛΑΡΩΝ της ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»
 10. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022. (αριθ. πρωτ. 11657/29-10-2020 έγγραφο Α/θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας).
 11. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ στο Δήμο Τυρνάβου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τυρνάβου» με κωδικό ΟΠΣ 5003129.
 12. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Τυρνάβου (2 μήνες) - Υπηρεσία Νεκροταφείων.
 13. Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στη Π.Ε. Λάρισας για το έτος 2021 (αριθ. πρωτ. 311895/09-11-2020 έγγραφο Περιφέρειας Θεσσαλίας).
 14. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Αμπελώνα.
 15. Λύση μισθωτικής σχέσης δημοτικού καταστήματος στον οικισμό Λυγαριάς της Κοινότητας Τυρνάβου.
 16. Λύση μισθωτικής σχέσης δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Αμπελώνα και συμψηφισμού εγγυητικής επιστολής.
 17. Απαλλαγή υποχρέωσης καταβολής μισθωμάτων κυλικείων εντός των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Τυρνάβου.
 18. 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και 5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2020.
 19. Έγκριση Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Τυρνάβου οικονομικού έτους 2020, κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020.
 20. Επί προτάσεως ψηφίσματος της Λαϊκής Συσπείρωσης Τυρνάβου.

Δημαρχείο Τυρνάβου

Σταύρου Καράσσου 1,

τ.κ. 40100

τηλ. 2492350100

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δήμος Τυρνάβου Εποικινωνία Δήμου Τυρνάβου Χρήσιμα Τηλέφωνα Δήμου Τυρνάβου
facebook rss Δήμου Τυρνάβου Youtube Tirnavos