Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας  του Δήμου Τυρνάβου ενημερώνει τους δημότες ότι και σήμερα Τετάρτη 11/1/2017, συνεργεία με μηχανήματα του Δήμου Τυρνάβου και ιδιωτών, εργάζονται συνεχώς, προσπαθώντας να κρατήσουν ανοικτούς τους δρόμους σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα, σύμφωνα με το Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας ενώ γίνονται ρίψεις αλατιού.

Η κίνηση των οχημάτων στο βασικό οδικό δίκτυο καθώς και στα κέντρα όλων των τοπικών διαμερισμάτων  γίνεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. 

Επαναλαμβάνεται η σύσταση για αποφυγή των άσκοπων μετακινήσεων, για κίνηση των οχημάτων σε χαμηλές ταχύτητες και για χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων όπου απαιτείται, κυρίως κατά τις πρώτες πρωινές ώρες. 

Το Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  του Δήμου Τυρνάβου ενημερώνει τους Δημότες ότι δεν θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα δρομολόγια αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών και την Πέμπτη 12/1/2017.

Καλούνται οι δημότες να ακολουθούν τις υποδείξεις των υπηρεσιών διευκολύνοντας τις ενέργειες αποχιονισμού και να συνδράμουν καθαρίζοντας τα πεζοδρόμια που βρίσκονται εμπρός των σπιτιών ή καταστημάτων τους, συμβάλλοντας στην ασφαλή κίνηση των δημοτών  και διατηρώντας την πόλη λειτουργική.

 

Από το Δήμο Τυρνάβου ενημερώνουμε γονείς και μαθητές πως λόγω των καιρικών συνθηκών όλα τα παραρτήματα της Μουσικής Σχολής  και της Φιλαρμονικής του Δήμου ΔΕΝ θα λειτουργήσουν σήμερα Τρίτη 10/01/2017, αύριο Τετάρτη 11/01 και μεθαύριο Πέμπτη 12/01/2017.

 

Για την Παρασκευή, αν οι συνθήκες δεν καλυτερέψουν, θα γίνει νέα ενημέρωση.

Εγκρίθηκε και χρηματοδοτείται με 35.000 € από το Πράσινο Ταμείο ο Δήμος Τυρνάβου, για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του δήμου Τυρνάβου δεν θα είναι μια απλή κυκλοφοριακή μελέτη, αλλά ως αποτέλεσμα συστηματικής ανάλυσης της παρούσας και πρόβλεψης της μελλοντικής κατάστασης, σχεδιάζονται και αξιολογούνται μέτρα προκειμένου να εφαρμοστούν νέες πολιτικές. Το ΣΒΑΚ αποσκοπεί στην προώθηση ισόρροπης ανάπτυξης καθώς και την καλύτερη ενοποίηση των διαφόρων τρόπων αστικής κινητικότητας. Δίνει έμφαση στον πολίτη και στην προώθηση αλλαγών στη συμπεριφορά μετακίνησης (χρήση ποδηλάτου, αστικές συγκοινωνίες, ΑμεΑ, παιδιά κλπ). Εξετάζει συνολικά τον τρόπο λειτουργίας μιας αστικής περιοχής και προτείνει την ενσωμάτωση των δράσεων για την αστική κινητικότητα σε μια ευρύτερη, βιώσιμη αστική και εδαφική στρατηγική. 

Με το ΣΒΑΚ θα επανασχεδιασθεί ο τρόπος λειτουργίας περιοχών του Δήμου λαμβάνοντας υπ’ όψιν, θέματα κινητικότητας, προσβασιμότητας,  από κάθε πολίτη, ενώ παράλληλα θα δοθεί έμφαση στον υπάρχοντα πολεοδομικό σχεδιασμό στις ανάγκες των πολιτών (παιδιών, μητέρων, ΑμεΑ), στην αυξημένη επαγγελματική δραστηριότητα, στις ομορφιές του τόπου κ.λ.π. Με το ΣΒΑΚ ξεκινά η διαδικασία για τον νέο, αισιόδοξο Δήμο Τυρνάβου με βάση τις τωρινές αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες των πολιτών.

 

Την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2016 στις 19.00΄ μ.μ. θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Αποδοχή τρόπου χρηματοδότησης και έγκριση για σύσταση ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016».

2. Έγκριση διενέργειας προμήθειας αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου του Δήμου Τυρνάβου και των Νομικών του Προσώπων, για το έτος 2017.

3. Έγκριση διενέργειας προμήθειας γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου και υλικών μηχανογράφησης, για τις ανάγκες του Δήμου Τυρνάβου, για το έτος 2017.

4. Καθορισμός πρόσθετης αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκδίκαση υπόθεσης του Δήμου Τυρνάβου στο ΣτΕ.

5. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2017. (αριθ. 25/40703/16.12.2016 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.)

6. Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου στο Δήμο Τυρνάβου.

7. Έγκριση ή μη λύσης μισθωτικής σχέσης μεταξύ του Δήμου Τυρνάβου και του κ. Κιτσούλη Ιωάννη.

 

Page 10 of 24

Δήμος Τυρνάβου Εποικινωνία Δήμου Τυρνάβου Χρήσιμα Τηλέφωνα Δήμου Τυρνάβου
facebook rss Δήμου Τυρνάβου Youtube Tirnavos
Copyright © 2016 tirnavos.gr. All rights reserved. Designed plus By SALVADOR | Powered By BLUEVALUE.