Συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας Δήμου Τυρνάβου πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο με θέμα «Δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό περιόδου 2013-2014» και η οποία αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο καιρό με θέμα «Αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων» ύστερα από σχετική πρόσκληση του Δημάρχου.

Μετά από δύο επιτυχημένες χρονιές, ξεκίνησαν οι ετοιμασίες από τον Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής ΔήμουΤυρνάβου και την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Τυρνάβου για να υποδεχθούμε και φέτος τον Άη Βασίλη στο σπίτι του, στο Αρχοντικό Καράσσου στον Τύρναβο με νέες δράσεις, πολύ παιχνίδι, μουσικά δρώμενα και πολλές εκπλήξεις...σε όλα αυτά χρειάζεται η δική σας συμβολή, προτείνοντας αλλά και συμμετέχοντας ενεργά σε όλα αυτά.
Τηλ. επικοινωνίας 24923-50120 για προτάσεις, για να δηλώσετε συμμετοχή στις εκδηλώσεις και οτιδήποτε άλλο μπορεί να μας βοηθήσει και να κάνει ξεχωριστές και αυτές τις γιορτές.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τυρνάβου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΥΑ Τυρνάβου, που εδρεύει στον Τύρναβο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

 

 

 

H Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τυρνάβου ανακοινώνη τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, που εδρεύει στον Τύρναβο, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Έλεγχος λειτουργίας και επισκευή βανών δικτύων ύδρευσης του Δήμου Τυρνάβου » συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

Δήμος Τυρνάβου Εποικινωνία Δήμου Τυρνάβου Χρήσιμα Τηλέφωνα Δήμου Τυρνάβου
facebook rss Δήμου Τυρνάβου Youtube Tirnavos
Copyright © 2016 tirnavos.gr. All rights reserved. Designed plus By SALVADOR | Powered By BLUEVALUE.