• Κάστρο Τυρνάβου
  • asdfa
  • Image 03
  • Image 03

Προκηρύσσεται δηµόσιος διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη συνολικά τιµή για την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, για την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου Τυρνάβου κατά το έτος 2013, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ αρ. Πρωτ. 18037 / 05-08- 2013 µελέτης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Τυρνάβου,  οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης.

ΚΑΒΑΛΑΡΗΔΕΣ  ΣΥΝΟΔΕΥΣΑΝ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

Γιορτάστηκε η Αγία Παρασκευή στο Αργυροπούλι

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΥΡΝΑΒΟ

Συνεχίζοντας την παράδοση  χρόνων πλήθος κόσμου  συμμετείχε και φέτος  στις εορταστικές εκδηλώσεις  προς τιμήν της Αγίας Παρασκευής στο Αργυροπούλι Τυρνάβου, όπου γιόρταζε το γραφικό εξωκλήσι λίγο πάνω από το χωριό.

ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
O Tύρναβος τίμησε τον Άγιο Παντελεήμονα

Πλήθος πιστών συνέρρευσε και φέτος συμμετέχοντας στις διήμερες εορταστικές εκδηλώσεις, στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα της ενορίας του Αγίου Δημητρίου Τυρνάβου.

Monday, 22 July 2013 07:58

ΚΕΔΗΤ

Στις 13 Ιουνίου 2001 συστήθηκε η αμιγής δημοτική επιχείρηση Τυρνάβου με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Μελετών, Κατασκευών και Ανάπτυξης Δήμου Τυρνάβου» (ΔΕΜΕΚΑΤ) και αποτελούσε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου βάσει των διατάξεων των άρθρων 277-284-287&291 του Π.Δ. 410/95. Ανάμεσα στους σκοπούς της επιχείρησης αυτής ήταν η κατασκευή δημοτικών έργων, η συγκροτημένη παρέμβαση με έρευνες, μελέτες, προγράμματα και έργα αναπτυξιακού χαρακτήρα, η ανάληψη, εκτέλεση και διαχείριση ενεργειακών έργων και η ανάληψη εργολαβιών για την κατασκευή κατοικιών.

Δήμος Τυρνάβου Εποικινωνία Δήμου Τυρνάβου Χρήσιμα Τηλέφωνα Δήμου Τυρνάβου
facebook rss Δήμου Τυρνάβου Youtube Tirnavos
Copyright © 2016 tirnavos.gr. All rights reserved. Designed plus By SALVADOR | Powered By BLUEVALUE.