• Κάστρο Τυρνάβου
  • asdfa
  • Image 03
  • Image 03

Με απόφαση του Δημάρχου Τυρνάβου κ. Παναγιώτη Σαρχώση, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Τυρνάβου στις 11 & 12 Ιανουαρίου 2017, ημέρες Τετάρτη και Πέμπτη, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, χιονόπτωσης  και παγετού, που καθιστά επικίνδυνη την προσέλευση των μαθητών στα εν λόγω σχολεία.

Από το Δήμο Τυρνάβου ανακοινώνεται ότι οι βρεφονηπιακοί – παιδικοί σταθμοί που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Τυρνάβου θα παραμείνουν κλειστοί στις 11 και 12 Ιανουαρίου 2017, ημέρες Τετάρτη και Πέμπτη, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών – χιονόπτωσης και παγετού.

Από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Τυρνάβου (Κ.Ε.ΔΗ.Τ.) ανακοινώνεται ότι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα 09/01/2017 τα προγράμματα γυμναστικής στο κλειστό γυμναστήριο Τυρνάβου.

Με απόφαση του Δημάρχου Τυρνάβου κ. Παναγιώτη Σαρχώση, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Τυρνάβου την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και του παγετού, που καθιστά επικίνδυνη την προσέλευση των μαθητών στα εν λόγω σχολεία.

Εγκρίθηκε και χρηματοδοτείται με 35.000 € από το Πράσινο Ταμείο ο Δήμος Τυρνάβου, για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του δήμου Τυρνάβου δεν θα είναι μια απλή κυκλοφοριακή μελέτη, αλλά ως αποτέλεσμα συστηματικής ανάλυσης της παρούσας και πρόβλεψης της μελλοντικής κατάστασης, σχεδιάζονται και αξιολογούνται μέτρα προκειμένου να εφαρμοστούν νέες πολιτικές. Το ΣΒΑΚ αποσκοπεί στην προώθηση ισόρροπης ανάπτυξης καθώς και την καλύτερη ενοποίηση των διαφόρων τρόπων αστικής κινητικότητας. Δίνει έμφαση στον πολίτη και στην προώθηση αλλαγών στη συμπεριφορά μετακίνησης (χρήση ποδηλάτου, αστικές συγκοινωνίες, ΑμεΑ, παιδιά κλπ). Εξετάζει συνολικά τον τρόπο λειτουργίας μιας αστικής περιοχής και προτείνει την ενσωμάτωση των δράσεων για την αστική κινητικότητα σε μια ευρύτερη, βιώσιμη αστική και εδαφική στρατηγική. 

Με το ΣΒΑΚ θα επανασχεδιασθεί ο τρόπος λειτουργίας περιοχών του Δήμου λαμβάνοντας υπ’ όψιν, θέματα κινητικότητας, προσβασιμότητας,  από κάθε πολίτη, ενώ παράλληλα θα δοθεί έμφαση στον υπάρχοντα πολεοδομικό σχεδιασμό στις ανάγκες των πολιτών (παιδιών, μητέρων, ΑμεΑ), στην αυξημένη επαγγελματική δραστηριότητα, στις ομορφιές του τόπου κ.λ.π. Με το ΣΒΑΚ ξεκινά η διαδικασία για τον νέο, αισιόδοξο Δήμο Τυρνάβου με βάση τις τωρινές αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες των πολιτών.

 

Την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2016 στις 19.00΄ μ.μ. θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Αποδοχή τρόπου χρηματοδότησης και έγκριση για σύσταση ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016».

2. Έγκριση διενέργειας προμήθειας αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου του Δήμου Τυρνάβου και των Νομικών του Προσώπων, για το έτος 2017.

3. Έγκριση διενέργειας προμήθειας γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου και υλικών μηχανογράφησης, για τις ανάγκες του Δήμου Τυρνάβου, για το έτος 2017.

4. Καθορισμός πρόσθετης αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκδίκαση υπόθεσης του Δήμου Τυρνάβου στο ΣτΕ.

5. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2017. (αριθ. 25/40703/16.12.2016 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.)

6. Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου στο Δήμο Τυρνάβου.

7. Έγκριση ή μη λύσης μισθωτικής σχέσης μεταξύ του Δήμου Τυρνάβου και του κ. Κιτσούλη Ιωάννη.

 

Δήμος Τυρνάβου Εποικινωνία Δήμου Τυρνάβου Χρήσιμα Τηλέφωνα Δήμου Τυρνάβου
facebook rss Δήμου Τυρνάβου Youtube Tirnavos
Copyright © 2016 tirnavos.gr. All rights reserved. Designed plus By SALVADOR | Powered By BLUEVALUE.