Την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 στις 19.30΄μ.μ. θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση Παιδικών Χαρών στη Δ.Κ. Αμπελώνα Δήμου Τυρνάβου».

2. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση Παιδικών Χαρών στη Δ.Κ. Αμπελώνα Δήμου Τυρνάβου».

3. Έγκριση Έκθεσης Εκτίμησης και Καταμέτρησης δημοτικού αγροτεμαχίου στα Δένδρα. 

4. Παραχώρηση δημοτικών εκτάσεων στην προς απαλλοτρίωση ζώνη δημιουργίας κόμβων και ΒΔ παράκαμψης.

5. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (απαγόρευση στάθμευσης) επί της οδού Δημοκρατίας στον Αμπελώνα.

6. Αποχαρακτηρισμός δημοτικού οικοπέδου από χώρο Ειρηνοδικείου σε αμιγή κατοικία. 

7. Μερική τροποποίηση της αριθ. 188/2016 απόφασης Δ.Σ. Τυρνάβου αναφορικά με την κατανομή πιστώσεων ΚΑΠ έτους 2016 για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων. 

8. Αποδοχή χρηματικής δωρεάς από τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς και απόδοση στην ΚΕΔΗΤ του ποσού της δωρεάς, στα πλαίσια υλοποίησης των καρναβαλικών εκδηλώσεων έτους 2017.

9. Αποδοχή ένταξης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τυρνάβου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ 5003129.

10. Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου (1/2) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τυρνάβου» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τυρνάβου» με κωδικό ΟΠΣ 5003129.

11. Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου (2/2) «Παράρτημα ΡΟΜΑ» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τυρνάβου» με κωδικό ΟΠΣ 5003129.

12. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου- Αντιπροέδρου της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Τυρνάβου.

13. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου- Αντιπροέδρου της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Τυρνάβου.

14. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Δεληχείου Ιδρύματος «Αντωνίου & Ευαγγελίας Δεληχά».

15. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών έτους 2017, ανταποδοτικού χαρακτήρα.

16. Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου του Δήμου Τυρνάβου, έτους 2017.

17. Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου στο Δήμο Τυρνάβου.

18. 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2017.

19. Έγκριση της αριθ. 1/2017 απόφασης Δ.Σ. του Δεληχείου Ιδρύματος «Αντωνίου & Ευαγγελίας Δεληχά», που αφορά την Α΄ αναμόρφωση του Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017.

20. Έγκριση της αριθ. 1/2017 απόφασης Τ.Κ. Δελερίων, αναφορικά με την έγκριση του προϋπολογισμού του «Κληροδοτήματος Δημητρίου & Ραλλούς Τζάλιου», οικονομικού έτους 2017.

21. Έγκριση της αριθ. 2/2017 απόφασης Τ.Κ. Δελερίων, αναφορικά με την έγκριση ή μη απολογισμού του «Κληροδοτήματος Δημητρίου & Ραλλούς Τζάλιου», οικονομικού έτους 2016.

22. Έγκριση της αριθ. 4/2017 απόφασης Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Τυρνάβου αναφορικά με την έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2016. 

23. Αποδοχή τακτικού διαχειριστικού ελέγχου οικονομικού έτους 2015 – Έκθεση ελεγκτών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Τυρνάβου (Κ.Ε.Δ.Η.Τ.). (αριθ. 10/2017 απόφαση).

24. Έγκριση της αριθ. 11/2017 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Τυρνάβου (Κ.Ε.Δ.Η.Τ.), που αφορά την «Έγκριση τακτικού διαχειριστικού ελέγχου, οικονομικού έτους 2016.- Ορισμός ελεγκτών».

25. Έγκριση της αριθ. 13/2017 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Τυρνάβου (Κ.Ε.Δ.Η.Τ.), περί «ενημέρωσης για τον υπάρχοντα εξοπλισμό του «Ιατροκοινωνικού Κέντρου για Αθίγγανους» του οικισμού «Κριτήρι» του Δήμου Τυρνάβου που υλοποιούσε η ΚΕΔΗΤ έως 31-12-2015 και έγκριση δωρεάς αυτού στο Δήμο Τυρνάβου προς συνέχιση υλοποίησης της δράσης, στα πλαίσια του έργου «Κέντρα Κοινότητας» του Δήμου Τυρνάβου».

26. Εκλογή υδρονομέων άρδευσης στο Δήμο Τυρνάβου. 

27. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης και αποζημίωσης Δημάρχου και Αντιδημάρχου για μετάβαση στην Αθήνα προς εκτέλεση υπηρεσίας. – Ψήφιση πίστωσης.

28. Αναπροσαρμογή μισθώματος δημοτικού καταστήματος. – Αίτηση «ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»

29. Διαγραφές Χρεών. – Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

30. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου στη ΔΕΔΔΗΕ για την εγκατάσταση υποσταθμού στον Τύρναβο.

31. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη Δ.Κ. Τυρνάβου.

32. Επί αιτήσεως του κ. Τέλιου Παναγιώτη, αναφορικά με την τακτοποίηση εκποίησης δημοτικού οικοπέδου.

33. Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων ξηραντηρίων στο Δήμο Τυρνάβου.

34. Έγκριση συνδιοργάνωσης αγωνιστικής ημερίδας ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ. – Ψήφιση πίστωσης. 

35. Ψήφιση πίστωσης για την συνδιοργάνωση διασυλλογικού αγώνα Ορεινής Ποδηλασίας – Downhill.

36. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου. – Ψήφιση πίστωσης.

37. Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών. – Αίτηση Κακαδιάρη Γεωργίου.

38. Ανάκληση άδειας υπαίθριου-στάσιμου εμπορίου-καντίνα.- Αίτηση κ. Σακοράφα Κων/νας. 

 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Δήμο Τυρνάβου και τον Ποδηλατικό Σύλλογο Λάρισας, θα διοργανώσουν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατάβασης – Downhill (DH) Ορεινής Ποδηλασίας 2017. Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 1-2 Απριλίου 2017 στον Προφήτη Ηλία Τυρνάβου, σε πίστα κατάβασης μήκους 1,5 χλμ.  

Στον αγώνα DHI θα υπάρχουν 3 ηλικιακές κατηγορίες ως εξής:

•  Junios (περιλαμβάνει Έφηβους και Νεανίδες)

•  Elite Ανδρών

•  Elite Γυναικών

Η Δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να σταλεί στην Ε.Ο.Π. το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 24/03/2017 και ώρα 14.00΄ στο Fax 210 6859739 ή στο e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., στο επισυναπτόμενο έντυπο συμμετοχής. Δηλώσεις μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνονται δεκτές. 

 

Ο Δήμος Τυρνάβου προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία της υπηρεσίας, οδός Στ. Καράσσου, αριθμός 1 έως τις 20/03/2017. Οι σχετικοί όροι και τα απαραίτητα προσόντα και δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στην πρόσκληση που επισυνάπτεται.  

Ο Δήμος Τυρνάβου διακηρύσσει φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του κυλικείου που βρίσκεται εντός του κτιρίου του Κλειστού Γυμναστηρίου της Δ.Κ. Αμπελώνα του  Δήμου Τυρνάβου.

Η δημοπρασία  θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου. 

Το κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς του μηνιαίου μισθώματος ορίζεται στα είκοσι πέντε ευρώ (25,00€).

Για να γίνει κάποιος δεκτός ως πλειοδότης πρέπει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή και να καταθέσει στην Επιτροπή:

1.  έγγραφη αίτηση συμμετοχής του ενδιαφερομένου μαζί με φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας του ιδίου και του εγγυητή του, 

2.  γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων περί καταθέσεως σε αυτό ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ως εγγύηση για συμμετοχή στον διαγωνισμό, ποσού 30,00€,

3.  το Ε1 και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό των τριών (3) τελευταίων ετών του ιδίου και του εγγυητή του,

4.  πιστοποιητικό δημοτικής ενημερότητας, 

5.  Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων του διαγωνισμού και ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα καθώς και για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κυλικείο για το οποίο εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στον Δήμο Τυρνάβου, αντίγραφο των οποίων μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι μέχρι την 10/03/2017. Πληροφορίες κ. Σακούτσιου Βασιλική, τηλ. 2492350132 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Page 6 of 24

Δήμος Τυρνάβου Εποικινωνία Δήμου Τυρνάβου Χρήσιμα Τηλέφωνα Δήμου Τυρνάβου
facebook rss Δήμου Τυρνάβου Youtube Tirnavos
Copyright © 2016 tirnavos.gr. All rights reserved. Designed plus By SALVADOR | Powered By BLUEVALUE.