Εκπρόσωποι της ΠΕΑΕΑ επισκέφτηκαν την Τρίτη το Δήμαρχο Τυρνάβου κ. Παναγιώτη Σαρχώση, ζητώντας την παρέμβασή του για την καθαριότητα του περιβάλλοντα χώρου του μνημείου στην περιοχή Καράλακα, όπου προγραμματίζουν εκδήλωση απόδοσης τιμής στους αγωνιστές, καθώς και την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης στο χώρο τέλεσης του μνημόσυνου.

Ο κ. Σαρχώσης ανταποκρίθηκε θετικά στα αιτήματά τους και δεσμεύτηκε να καλύψει προσωπικά τα έξοδα μετακίνησης. 

Τέλος, να σημειωθεί ότι οι υπηρεσίες του δήμου είχαν ήδη προβεί στην καθαριότητα του χώρου.

 

Ο Δήμος Τυρνάβου διακηρύττει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, η εκμίσθωση των κυλικείων που βρίσκονται εντός των ΚΑΠΗ Τυρνάβου & Αργυροπουλίου του  Δήμου Τυρνάβου ως εξής:

 

α/α

Ακίνητο

Διεύθυνση

Περιγραφή

Τιμή α΄προσφοράς

1

Κυλικείο

ΚΑΠΗ Τυρνάβου

οδός Στρ. Τότσιου

(εντός της πλατείας αγοράς)

Δ.Κ. Τυρνάβου

Ισόγειο κατάστημα μετά των βοηθητικών υπέρ του ισογείου χώρων, έκτασης 145,859 τ.μ.

 

180,00€/μήνα

2

Κυλικείο ΚΑΠΗ Αργυροπουλίου

Τ.Κ. Αργυροπουλίου

Ισόγειο κατάστημα μετά των βοηθητικών υπέρ του ισογείου χώρων, έκτασης 6,375 τ.μ.

 

10,00€/μήνα

Η δημοπρασία  για  την εκμίσθωση των κυλικείων θα διεξαχθεί την Τρίτη 9 Μαϊου 2017 και ώρα  10.00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Για να γίνει κάποιος δεκτός ως πλειοδότης πρέπει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή και να καταθέσει στην Επιτροπή:

  1. έγγραφη αίτηση συμμετοχής του ενδιαφερομένου μαζί με φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας του ιδίου και του εγγυητή του,
  2. γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων περί καταθέσεως σε αυτό ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ως εγγύηση για συμμετοχή στον διαγωνισμό, ποσού ίσου με το 10% των ετησίων μισθωμάτων της πρώτης προσφοράς για καθένα από τα ανωτέρω ακίνητα,
  3. το Ε1 και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό των τριών (3) τελευταίων ετών του ιδίου και του εγγυητή του,
  4. πιστοποιητικό δημοτικής ενημερότητας,
  5. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων του διαγωνισμού και ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα καθώς και για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κυλικείο για το οποίο εκδήλωσε ενδιαφέρον. 

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στον Δήμο Τυρνάβου, αντίγραφο των οποίων μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι μέχρι την 08/05/2017. Πληροφορίες κ. Σακούτσιου Βασιλική, τηλ. 2492350132 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Στο πλαίσιο της 2ης Γιορτής Ανθοκομίας στον Αμπελώνα διοργανώνεται Ημερίδα με θέμα «Επιχειρηματική Γεωργία στο Δήμο Τυρνάβου». Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 30 Απριλίου 2017 στο Άλσος του Αγ. Γεωργίου (κατάστημα κ. Γαζέτα). Υπεύθυνη της Ημερίδας από το τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Λάρισας θα είναι η κα Ελένη Βογιατζή.

Το Πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως εξής :

10.30-11.00   Χαιρετισμοί

11.00-11.15  «Προτάσεις για εναλλακτικές καλλιέργειες προς όφελος του παραγωγού 

                      και του περιβάλλοντος». Δρ. Ελένη Βογιατζή-Καμβούκου, Αναπληρώτρια

                      Καθηγήτρια Αρωματικών &Φαρμακευτικών Φυτών Πρόεδρος Τμ.Τεχνολόγων 

                      Γεωπόνων

11.15-11.30  «Καινοτόμα συστήματα παραγωγής υδροπονικής χορτονομής»

                      Δρ. Δημήτριος Καλφούντζος, Καθηγητής Διαχείρισης Εδαφο-υδατικών Πόρων

                      Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικής Βιοσυστημάτων

11.30-11.45  «Καινοτομία και Μεταποίηση στα τρόφιμα»

                      Δρ. Αθανάσιος Μανούρας, Αναπληρωτής Καθηγητής Χημείας Τροφίμων

                      Πρόεδρος Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων

11.45.-12.00  «Γεωθερμικά θερμοκήπια με αξιοποίηση των γεωτρήσεων ως πηγών 

                      ενέργειας», Δρ. Αλέξανδρος Παπαχατζής, Αναπληρωτής Καθηγητής 

                      Δενδροκομίας, Αν. Πρόεδρος Συμβουλίου ΤΕΙ

12.00-12.15  «Κτηνοτροφία-Προβλήματατα και Προοπτικές»

                     Δρ. Σεραφείμ Παπαδόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής  Εκτροφής  

                     Παραγωγικών Ζώων

12.15-12.30  «Παθογόνα - Φυτοπροστασία του Χρυσάνθεμου  

                     (Chrysanthemummorifolium - Chrysanthemumcv. “Atlantis”)»

                     Δρ. Ιωάννης Βαγγέλας,  Επίκουρος Καθηγητής Φυτοπαθολογίας

 

Ο Δήμος Τυρνάβου σε συνεργασία με την ΚΕΔΗΤ και την Περιφέρεια Θεσσαλίας διοργανώνουν τη 2η Γιορτή Ανθοκομίας που θα πραγματοποιηθεί στις 28, 29 & 30 Απριλίου 2017 στο άλσος του Αγ. Γεωργίου στον Αμπελώνα. Η Γιορτή Ανθοκομίας  είναι ανοικτή στο κοινό με δωρεάν είσοδο. Στον χώρο της Γιορτής θα φιλοξενηθούν παράλληλες πολιτιστικές και μουσικές εκδηλώσεις που θα προσδώσουν το δικό τους ξεχωριστό χρώμα σε κάθε μία ημέρα της διοργάνωσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 28/04/2017

10:30: Ποδηλατάδα στον Αμπελώνα  ….. Πάνω σε δυο ρόδες κάνουμε βόλτα τον γύρο του Αμπελώνα και μεταδίδουμε την ιδέα της εθελοντικής αιμοδοσίας και τη χρήση του ποδηλάτου. Εκκίνηση: Α΄ Είσοδος Γιορτής Ανθοκομίας επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη.

Κλήρωση ποδηλάτων από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Αιμοδοτών «Η Ελπίδα» κ. Παπαϊωάννου Απόστολο.

10:30: Πρόγραμμα για τα παιδιά των Νηπιαγωγείων από την υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης Αμπελώνα κ. Ματίνα Οικονόμου με τη συμμετοχή της κας Ζωής Καραμαλίγκα και ομάδας εθελοντών.

18:30: Τα σχολεία του Αμπελώνα παρουσιάζουν χορωδιακά τραγούδια 

19:30:  Χορευτικό πρόγραμμα από το τμήμα «ΖΟΥΜΠΑΣ» του Γυμναστηρίου Ευ Ζην 

20:00:  Έθιμα Μαγιού από την Εστία Παράδοσης και Πολιτισμού Αμπελώνα 

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΥΛΗΣ !

Σάββατο 29/04/2017

11:00: Πρόγραμμα για παιδιά από την υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης Αμπελώνα κ. Ματίνα Οικονόμου με τη συμμετοχή της κας Ζωής Καραμαλίγκα και ομάδας εθελοντών. 

18:30: Μουσικά κομμάτια από τη δημοτική ορχήστρα της Φιλαρμονικής Δήμου Τυρνάβου.

19:00: Εγκαίνια της Γιορτής από τον Δήμαρχο κ. Παναγιώτη Σαρχώση.

19.30: Πρόγραμμα παραδοσιακών χορών από τους Συλλόγους: Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατανουλίων «Άγιος Χαράλαμπος», Σύλλογος Γυναικών Βρυοτόπου, Σύλλογος Απανταχού Σκαμνιωτών Αμπελώνα «Ο Όλυμπος»

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΛΟΥΛΟΥΔΑΤΗΣ ΑΥΛΗΣ! 

Κυριακή 30/04/2017

11.00-12:30: Ημερίδα από το τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Λάρισας με την επιμέλεια της κας Ελένης Βογιατζή, στο κατάστημα Γαζέτα εντός του Άλσους Αγ. Γεωργίου.

11.30: Το Σώμα Προσκόπων Αμπελώνα θα παρουσιάσει για τα παιδιά πρόγραμμα ως ….τις 6μ.μ.

19:00: Πρόγραμμα παραδοσιακών χορών με τους Συλλόγους: Σύλλογος Σαμαριναίων Αμπελώνα «Ο Σμόλικας», Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Ροδιάς «Η Ροδιά» 

20:00: ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΠΟΥ ΠΗΡΕ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ LIKE ΣΤΟ FB.

Page 3 of 90
Δήμος Τυρνάβου Εποικινωνία Δήμου Τυρνάβου Χρήσιμα Τηλέφωνα Δήμου Τυρνάβου
facebook rss Δήμου Τυρνάβου Youtube Tirnavos
Copyright © 2016 tirnavos.gr. All rights reserved. Designed plus By SALVADOR | Powered By BLUEVALUE.