Με δράσεις για τα παιδιά συμμετείχε και φέτος η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμπελώνα στη 2η Γιορτή Ανθοκομίας, που πραγματοποιήθηκε το ελευταίο σαββατοκύριακο του

Ο Δήμος Τυρνάβου ανακοινώνει ότι εν όψει της αντιπυρικής περιόδου από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου  και σύμφωνα με την υπ. αριθ.  4/2012 (ΦΕΚ 1346/25-4-2012 Τεύχος Β)  Πυροσβεστική Διάταξη, πρέπει οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μ. από τα όριά τους, να προβούν στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καύσιμων ή εκρήξιμων υλικών και αντικειμένων, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Βάσει του Ν. 3852/2010 αρθ. 94 παρ.26 σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 0,50 € το τετραγωνικό μέτρο. Επιπλέον βεβαιώνεται σε βάρος των ιδιοκτητών, νομέων και επικαρπωτών που δεν συμμορφώνονται, η δαπάνη καθαρισμού των οικοπέδων τους και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του αρ. 433 του Ποινικού κώδικα. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να καθαρίσουν  τα οικόπεδά τους για να μην υποστούν τις παραπάνω κυρώσεις.

Ο Δήμος  Τυρνάβου προσβλέπει στην συνεργασία των Δημοτών του και τονίζει ότι κάθε ολιγωρία είναι σε βάρος του περιβάλλοντος και της περιουσίας των πολιτών.

 

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται μέχρι και την Τετάρτη 10 Μαΐου 2017 το Σχέδιο Κανονισμού Χρήσης Πεζοδρομίων, Οδών, Πλατειών κ.λπ Κοινόχρηστων Χώρων – Περιπτέρων Δήμου Τυρνάβου, ο οποίος έχει ως αντικείμενο:

- Τη θέσπιση προδιαγραφών & κανόνων της χρήσης των πεζοδρομίων, οδών, πλατειών κ.λπ. κοινοχρήστων χώρων, οι οποίοι θα δεσμεύουν τον Δήμο, τους ποιούμενους την χρήση & εκμετάλλευση αυτών, καθώς και τους πεζούς, διερχομένους ή σε στάση.

- Την εξασφάλιση ασφάλιση ασφαλούς και άνετης κυκλοφορίας των πεζών και των οχημάτων.

- Τον καθορισμό όρων παραχώρησης κατά χρήση κοινοχρήστων χώρων.

- Τη θέσπιση κανόνων και όρων λειτουργίας περιπτέρων και υπαίθριων χώρων πώλησης φρούτων.

- Τον καθορισμό ειδικών όρων για επισκευές οικοδομών και ανέγερσης νέων οικοδομών.

- Την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες.

Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης οι πολίτες και οι τοπικοί φορείς, μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις, παρατηρήσεις και τα σχόλιά τους εγγράφως ή ηλεκτρονικά ως εξής:

α) Ταχυδρομικά στη Δ/νση Δήμος Τυρνάβου, Στ. Καράσσου 1, ΤΚ 40100

β) Στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

γ) Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

δ) Μέσω FAX, στον αριθμό  24923 50118

μέχρι τις 10-05-2017 και ώρα  15.00

 

Το Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Τυρνάβου ανακοινώνει ότι τα προγράμματα αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών στο Δήμο Τυρνάβου δεν θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 1η Μαΐου 2017, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους εργαζομένους να συμμετέχουν στον εορτασμό της Πρωτομαγιάς.

Page 3 of 24

Δήμος Τυρνάβου Εποικινωνία Δήμου Τυρνάβου Χρήσιμα Τηλέφωνα Δήμου Τυρνάβου
facebook rss Δήμου Τυρνάβου Youtube Tirnavos
Copyright © 2016 tirnavos.gr. All rights reserved. Designed plus By SALVADOR | Powered By BLUEVALUE.