Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 19.00΄ μ.μ. θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου, σύμφωνα με τις διατάξεις των…
Την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 19.30΄ μ.μ. θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου, σύμφωνα με τις διατάξεις των…
Την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2016 και ώρα 20.00΄ μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με…
Την Τρίτη 28 Ιουνίου 2016 και ώρα 20.00΄ μ.μ. θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου, σύμφωνα με τις διατάξεις του…
Το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου με την αριθ. 269/2015 απόφασή του ενέκρινε τη μείωση των δημοτικών τελών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού της…
Την Τρίτη 31 Μαΐου 2016 και ώρα 20.00΄ μ.μ. θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου, σύμφωνα με τις διατάξεις του…
Την Τρίτη 10 Μαΐου 2016 και ώρα 20.00΄ μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν αιτήματος…
Την Τρίτη 19 Απριλίου 2016 και ώρα 20.00΄ μ.μ. θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου, σύμφωνα με τις διατάξεις του…
Την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016 στις 19.30΄ μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις…
Page 2 of 3

Δήμος Τυρνάβου Εποικινωνία Δήμου Τυρνάβου Χρήσιμα Τηλέφωνα Δήμου Τυρνάβου
facebook rss Δήμου Τυρνάβου Youtube Tirnavos
Copyright © 2016 tirnavos.gr. All rights reserved. Designed plus By SALVADOR | Powered By BLUEVALUE.