ΚΕΔΗΤ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τυρνάβου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου οχτάμηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου, για την…
Ανακοινώθηκαν από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Τυρνάβου (Κ.Ε.ΔΗ.Τ.) τα αποτελέσματα προκήρυξης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου…
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τυρνάβου (Κ.Ε.ΔΗ.Τ) στα πλαίσια του προγράμματος «Άθληση για όλους» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ενημερώνει ότι κατά…
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τυρνάβου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων με…
ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 514/26-11-2015 KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ…
H Kοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τυρνάβου (ΚΕ.ΔΗ.Τ.) ως φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», που θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Τυρνάβου…
Page 4 of 15
Δήμος Τυρνάβου Εποικινωνία Δήμου Τυρνάβου Χρήσιμα Τηλέφωνα Δήμου Τυρνάβου
facebook rss Δήμου Τυρνάβου Youtube Tirnavos
Copyright © 2016 tirnavos.gr. All rights reserved. Designed plus By SALVADOR | Powered By BLUEVALUE.