Διακηρύξεις - Περιλήψεις - Διαγωνισμοί

Ο ∆ήμος Τυρνάβου ύστερα από την 7/2014 Απόφαση της οικονομικής επιτροπής θα προβεί στην διενέργεια της προμήθειας τροφίμων για τις…
Ο Δήμαρχος Τυρνάβου προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων και μηχανημάτων για το έτος 2014
Ο Δήμαρχος Τυρνάβου προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων για το έτος 2014
Ο δήμαρχος Τυρνάβου Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου εντύπων & υλικών μηχανογράφησης ο οποίος…
Ο Δήμαρχος Τυρνάβου προκυρήσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Τυρνάβου και των νομικών…
Δήμος Τυρνάβου Εποικινωνία Δήμου Τυρνάβου Χρήσιμα Τηλέφωνα Δήμου Τυρνάβου
facebook rss Δήμου Τυρνάβου Youtube Tirnavos
Copyright © 2016 tirnavos.gr. All rights reserved. Designed plus By SALVADOR | Powered By BLUEVALUE.