• Κάστρο Τυρνάβου
  • asdfa
  • Image 03
  • Image 03

Διακηρύξεις - Περιλήψεις - Διαγωνισμοί

Ο Δήμος Τυρνάβου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (οχτάμηνης διάρκειας), συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Τυρνάβου, θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για την προσδιορισμό του 30% των θέσεων…
Ανακοινώθηκαν από την Κ.Ε.ΔΗ.Τ. τα αποτελέσματα της προκήρυξης για την πρόσληψη (1) ατόμου με ειδικότητα ΠΕ Οικονομολόγων, για την υλοποίηση…
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τυρνάβου (ΚΕ.ΔΗ.Τ.), ως φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», που θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Τυρνάβου…
Ο Δήμος Τυρνάβου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οχτώ (8) μηνών, συνολικά δύο (2)…
Δήμος Τυρνάβου Εποικινωνία Δήμου Τυρνάβου Χρήσιμα Τηλέφωνα Δήμου Τυρνάβου
facebook rss Δήμου Τυρνάβου Youtube Tirnavos
Copyright © 2016 tirnavos.gr. All rights reserved. Designed plus By SALVADOR | Powered By BLUEVALUE.