• Κάστρο Τυρνάβου
  • asdfa
  • Image 03
  • Image 03

Διακηρύξεις - Περιλήψεις - Διαγωνισμοί

Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της υπ΄αριθ. ΣΟΧ 3/2014 προκήρυξης του Δήμου Τυρνάβου για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου…
Ο Δήμος Τυρνάβου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά τιμή ανά τμήμα του…
Ο Δήμος Τυρνάβου διακηρύσσει τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με το Ν.3669/08 για ανάδειξη μειοδότη του έργου:…
Wednesday, 28 January 2015 06:34

Υποβολή αιτήσεων ΣΟΧ 3_2014

Από το Δήμο Τυρνάβου ανακοινώνεται ότι συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων της ΣΟΧ 3/2014 (ΑΔΑ:ΩΝ7ΧΩΗΚ-ΧΓΥ), η οποία ξεκίνησε την επόμενη ημέρα…
Ο Δήμος Τυρνάβου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων για την…
Δήμος Τυρνάβου Εποικινωνία Δήμου Τυρνάβου Χρήσιμα Τηλέφωνα Δήμου Τυρνάβου
facebook rss Δήμου Τυρνάβου Youtube Tirnavos
Copyright © 2016 tirnavos.gr. All rights reserved. Designed plus By SALVADOR | Powered By BLUEVALUE.