Διακηρύξεις - Περιλήψεις - Διαγωνισμοί

Ο Δήμος Τυρνάβου γνωστοποιεί την απόφαση να αναθέσει την οργάνωση συναυλιών στο χώρο του πάρκου «Αγίου Γεωργίου» στον Αμπελώνα, στα…
Ο Δήμος Τυρνάβου ανακοινώνει ότι στις 03-05-2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 08:00 π.μ. θα διενεργηθεί η διάθεση και κατακύρωση των…
Ο Δήμος Τυρνάβου προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) μέσω…
Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της υπ΄αριθ. ΣΟΧ 3/2014 προκήρυξης του Δήμου Τυρνάβου για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου…
Ο Δήμος Τυρνάβου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά τιμή ανά τμήμα του…
Δήμος Τυρνάβου Εποικινωνία Δήμου Τυρνάβου Χρήσιμα Τηλέφωνα Δήμου Τυρνάβου
facebook rss Δήμου Τυρνάβου Youtube Tirnavos
Copyright © 2016 tirnavos.gr. All rights reserved. Designed plus By SALVADOR | Powered By BLUEVALUE.