• Κάστρο Τυρνάβου
  • asdfa
  • Image 03
  • Image 03

Διακηρύξεις - Περιλήψεις - Διαγωνισμοί

Ο Δήμος Τυρνάβου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά τιμή ανά τμήμα του…
Ο Δήμος Τυρνάβου διακηρύσσει τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με το Ν.3669/08 για ανάδειξη μειοδότη του έργου:…
Wednesday, 28 January 2015 06:34

Υποβολή αιτήσεων ΣΟΧ 3_2014

Από το Δήμο Τυρνάβου ανακοινώνεται ότι συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων της ΣΟΧ 3/2014 (ΑΔΑ:ΩΝ7ΧΩΗΚ-ΧΓΥ), η οποία ξεκίνησε την επόμενη ημέρα…
Ο Δήμος Τυρνάβου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων για την…
Ο Δήμαρχος Τυρνάβου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια γραφικής ύλης - υλικών μηχανογράφησης κλπ
Δήμος Τυρνάβου Εποικινωνία Δήμου Τυρνάβου Χρήσιμα Τηλέφωνα Δήμου Τυρνάβου
facebook rss Δήμου Τυρνάβου Youtube Tirnavos
Copyright © 2016 tirnavos.gr. All rights reserved. Designed plus By SALVADOR | Powered By BLUEVALUE.