• Κάστρο Τυρνάβου
  • asdfa
  • Image 03
  • Image 03

Διακηρύξεις - Περιλήψεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύσσεται Διεθνής Δημόσιος Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής…
Ο Δήμος Τυρνάβου γνωστοποιεί την απόφαση να αναθέσει την οργάνωση συναυλιών στο χώρο του πάρκου «Αγίου Γεωργίου» στον Αμπελώνα, στα…
Ο Δήμος Τυρνάβου ανακοινώνει ότι στις 03-05-2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 08:00 π.μ. θα διενεργηθεί η διάθεση και κατακύρωση των…
Ο Δήμος Τυρνάβου προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) μέσω…
Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της υπ΄αριθ. ΣΟΧ 3/2014 προκήρυξης του Δήμου Τυρνάβου για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου…
Δήμος Τυρνάβου Εποικινωνία Δήμου Τυρνάβου Χρήσιμα Τηλέφωνα Δήμου Τυρνάβου
facebook rss Δήμου Τυρνάβου Youtube Tirnavos
Copyright © 2016 tirnavos.gr. All rights reserved. Designed plus By SALVADOR | Powered By BLUEVALUE.