Διακηρύξεις - Περιλήψεις - Διαγωνισμοί

Ο Δήμος Τυρνάβου ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου (Ταφής – Εκταφής) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού…
Ο Δήμος Τυρνάβου ύστερα από την υπ’ αριθ. 303/2015 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ένα (1) άτομο με…
Ο Δήμος Τυρνάβου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά τιμή ανά τμήμα του…
Ο Δήμος Τυρνάβου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου & υλικών μηχανογράφησης,…
Ο Δήμος Τυρνάβου προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό μειοδοτικό Διαγωνισμός με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) μέσω…
Δήμος Τυρνάβου Εποικινωνία Δήμου Τυρνάβου Χρήσιμα Τηλέφωνα Δήμου Τυρνάβου
facebook rss Δήμου Τυρνάβου Youtube Tirnavos
Copyright © 2016 tirnavos.gr. All rights reserved. Designed plus By SALVADOR | Powered By BLUEVALUE.