• Κάστρο Τυρνάβου
  • asdfa
  • Image 03
  • Image 03

Διακηρύξεις - Περιλήψεις - Διαγωνισμοί

Στα πλαίσια της αριθ. ΣΟΧ 1/2015 Ανακοίνωσης του Δήμου μας (αριθ. πρωτ. 16618/30-9-2015) για Σύναψη Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου Ανακοινώνεται Η…
Ο Δήμος Τυρνάβου ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου (Ταφής – Εκταφής) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού…
Ο Δήμος Τυρνάβου ύστερα από την υπ’ αριθ. 303/2015 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ένα (1) άτομο με…
Ο Δήμος Τυρνάβου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά τιμή ανά τμήμα του…
Ο Δήμος Τυρνάβου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου & υλικών μηχανογράφησης,…
Δήμος Τυρνάβου Εποικινωνία Δήμου Τυρνάβου Χρήσιμα Τηλέφωνα Δήμου Τυρνάβου
facebook rss Δήμου Τυρνάβου Youtube Tirnavos
Copyright © 2016 tirnavos.gr. All rights reserved. Designed plus By SALVADOR | Powered By BLUEVALUE.