• Κάστρο Τυρνάβου
  • asdfa
  • Image 03
  • Image 03

Διακηρύξεις - Περιλήψεις - Διαγωνισμοί

Η Κ.Ε.ΔΗ.Τ. πρόκειται να προβεί σε επιλογή επιχείρησης για την εκμίσθωση μηχανημάτων ήχου & φωτισμού καθώς και την διοργάνωση καλλιτεχνικών…
Στα πλαίσια της αριθ. ΣΟΧ 1/2015 Ανακοίνωσης του Δήμου μας (αριθ. πρωτ. 16618/30-9-2015) για Σύναψη Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου Ανακοινώνεται Η…
Ο Δήμος Τυρνάβου ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου (Ταφής – Εκταφής) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού…
Ο Δήμος Τυρνάβου ύστερα από την υπ’ αριθ. 303/2015 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ένα (1) άτομο με…
Ο Δήμος Τυρνάβου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά τιμή ανά τμήμα του…
Δήμος Τυρνάβου Εποικινωνία Δήμου Τυρνάβου Χρήσιμα Τηλέφωνα Δήμου Τυρνάβου
facebook rss Δήμου Τυρνάβου Youtube Tirnavos
Copyright © 2016 tirnavos.gr. All rights reserved. Designed plus By SALVADOR | Powered By BLUEVALUE.