• Κάστρο Τυρνάβου
  • asdfa
  • Image 03
  • Image 03

Διακηρύξεις - Περιλήψεις - Διαγωνισμοί

Ο Δήμος Τυρνάβου διακηρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Κέντρο Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων - ΚΑΠΗ»,…
Ανακοινώθηκαν από το Δήμο Τυρνάβου τα αποτελέσματα της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 προκήρυξης για την πρόσληψη δύο ατόμων ειδικότητας ΥΕ…
Ο Δήμος Τυρνάβου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά τιμή, για την προμήθεια…
Η Κ.Ε.ΔΗ.Τ. πρόκειται να προβεί σε επιλογή επιχείρησης, για την φύλαξη των χώρων εκδήλωσης και παρέλασης στα πλαίσια του εορτασμού…
Η Κ.Ε.ΔΗ.Τ. πρόκειται να προβεί σε επιλογή επιχείρησης για την εκμίσθωση μηχανημάτων ήχου & φωτισμού καθώς και την διοργάνωση καλλιτεχνικών…
Δήμος Τυρνάβου Εποικινωνία Δήμου Τυρνάβου Χρήσιμα Τηλέφωνα Δήμου Τυρνάβου
facebook rss Δήμου Τυρνάβου Youtube Tirnavos
Copyright © 2016 tirnavos.gr. All rights reserved. Designed plus By SALVADOR | Powered By BLUEVALUE.