• Κάστρο Τυρνάβου
  • asdfa
  • Image 03
  • Image 03

Διακηρύξεις - Περιλήψεις - Διαγωνισμοί

Ο Δήμος Τυρνάβου ύστερα από την υπ’ αριθ. 26/2016 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας…
Ο Δήμος Τυρνάβου διακηρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Κέντρο Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων - ΚΑΠΗ»,…
Ανακοινώθηκαν από το Δήμο Τυρνάβου τα αποτελέσματα της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 προκήρυξης για την πρόσληψη δύο ατόμων ειδικότητας ΥΕ…
Ο Δήμος Τυρνάβου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά τιμή, για την προμήθεια…
Η Κ.Ε.ΔΗ.Τ. πρόκειται να προβεί σε επιλογή επιχείρησης, για την φύλαξη των χώρων εκδήλωσης και παρέλασης στα πλαίσια του εορτασμού…
Δήμος Τυρνάβου Εποικινωνία Δήμου Τυρνάβου Χρήσιμα Τηλέφωνα Δήμου Τυρνάβου
facebook rss Δήμου Τυρνάβου Youtube Tirnavos
Copyright © 2016 tirnavos.gr. All rights reserved. Designed plus By SALVADOR | Powered By BLUEVALUE.