• Κάστρο Τυρνάβου
  • asdfa
  • Image 03
  • Image 03

Διακηρύξεις - Περιλήψεις - Διαγωνισμοί

Ο Δήμος Τυρνάβου διακηρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αστική Οδοποιία Τοπικών Διαμερισμάτων», προϋπολογισμού…
Ο Δήμος Τυρνάβου, ύστερα από την υπ’ αριθ. 73/2016 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού…
Ο Δήμος Τυρνάβου προτίθεται να προβεί στην κάλυψη τεσσάρων (4) θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων και κλάδων προσωπικού, με μετάταξη προσωπικού από…
Ο Δήμος Τυρνάβου καλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, για την κάλυψη τριών θέσεων (Δελέρια, Αργυροπούλι, Ροδιά) να καταθέσουν…
Ο Δήμος Τυρνάβου ύστερα από την υπ’ αριθ. 26/2016 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας…
Δήμος Τυρνάβου Εποικινωνία Δήμου Τυρνάβου Χρήσιμα Τηλέφωνα Δήμου Τυρνάβου
facebook rss Δήμου Τυρνάβου Youtube Tirnavos
Copyright © 2016 tirnavos.gr. All rights reserved. Designed plus By SALVADOR | Powered By BLUEVALUE.