Διακηρύξεις - Περιλήψεις - Διαγωνισμοί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Τυρνάβου, θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για την προσδιορισμό του 30% των θέσεων…
Ανακοινώθηκαν από την Κ.Ε.ΔΗ.Τ. τα αποτελέσματα της προκήρυξης για την πρόσληψη (1) ατόμου με ειδικότητα ΠΕ Οικονομολόγων, για την υλοποίηση…
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τυρνάβου (ΚΕ.ΔΗ.Τ.), ως φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», που θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Τυρνάβου…
Ο Δήμος Τυρνάβου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οχτώ (8) μηνών, συνολικά δύο (2)…
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τυρνάβου (Κ.Ε.ΔΗ.Τ.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου…
Δήμος Τυρνάβου Εποικινωνία Δήμου Τυρνάβου Χρήσιμα Τηλέφωνα Δήμου Τυρνάβου
facebook rss Δήμου Τυρνάβου Youtube Tirnavos
Copyright © 2016 tirnavos.gr. All rights reserved. Designed plus By SALVADOR | Powered By BLUEVALUE.