Αποφάσεις Δημοτικής Κοινότητας Τυρνάβου

Την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016 στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.…
Υποβολή προτάσεων για εκτέλεση νέων έργων και δράσεων στην περιοχή του Τυρνάβου και των οικισμών Λυγαριάς – Περαχώρας,για το έτος…
Απόφαση 60/2011 : Εισήγηση για την κατάρτιση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Τυρνάβου
Δήμος Τυρνάβου Εποικινωνία Δήμου Τυρνάβου Χρήσιμα Τηλέφωνα Δήμου Τυρνάβου
facebook rss Δήμου Τυρνάβου Youtube Tirnavos
Copyright © 2016 tirnavos.gr. All rights reserved. Designed plus By SALVADOR | Powered By BLUEVALUE.