• Κάστρο Τυρνάβου
  • asdfa
  • Image 03
  • Image 03

 

Ο Δήμος Τυρνάβου διακηρύττει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, η εκμίσθωση των κυλικείων που βρίσκονται εντός των ΚΑΠΗ Τυρνάβου & Αργυροπουλίου του  Δήμου Τυρνάβου ως εξής:

 

α/α

Ακίνητο

Διεύθυνση

Περιγραφή

Τιμή α΄προσφοράς

1

Κυλικείο

ΚΑΠΗ Τυρνάβου

οδός Στρ. Τότσιου

(εντός της πλατείας αγοράς)

Δ.Κ. Τυρνάβου

Ισόγειο κατάστημα μετά των βοηθητικών υπέρ του ισογείου χώρων, έκτασης 145,859 τ.μ.

 

180,00€/μήνα

2

Κυλικείο ΚΑΠΗ Αργυροπουλίου

Τ.Κ. Αργυροπουλίου

Ισόγειο κατάστημα μετά των βοηθητικών υπέρ του ισογείου χώρων, έκτασης 6,375 τ.μ.

 

10,00€/μήνα

Η δημοπρασία  για  την εκμίσθωση των κυλικείων θα διεξαχθεί την Τρίτη 9 Μαϊου 2017 και ώρα  10.00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Για να γίνει κάποιος δεκτός ως πλειοδότης πρέπει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή και να καταθέσει στην Επιτροπή:

  1. έγγραφη αίτηση συμμετοχής του ενδιαφερομένου μαζί με φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας του ιδίου και του εγγυητή του,
  2. γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων περί καταθέσεως σε αυτό ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ως εγγύηση για συμμετοχή στον διαγωνισμό, ποσού ίσου με το 10% των ετησίων μισθωμάτων της πρώτης προσφοράς για καθένα από τα ανωτέρω ακίνητα,
  3. το Ε1 και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό των τριών (3) τελευταίων ετών του ιδίου και του εγγυητή του,
  4. πιστοποιητικό δημοτικής ενημερότητας,
  5. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων του διαγωνισμού και ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα καθώς και για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κυλικείο για το οποίο εκδήλωσε ενδιαφέρον. 

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στον Δήμο Τυρνάβου, αντίγραφο των οποίων μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι μέχρι την 08/05/2017. Πληροφορίες κ. Σακούτσιου Βασιλική, τηλ. 2492350132 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Στο πλαίσιο της 2ης Γιορτής Ανθοκομίας στον Αμπελώνα διοργανώνεται Ημερίδα με θέμα «Επιχειρηματική Γεωργία στο Δήμο Τυρνάβου». Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 30 Απριλίου 2017 στο Άλσος του Αγ. Γεωργίου (κατάστημα κ. Γαζέτα). Υπεύθυνη της Ημερίδας από το τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Λάρισας θα είναι η κα Ελένη Βογιατζή.

Το Πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως εξής :

10.30-11.00   Χαιρετισμοί

11.00-11.15  «Προτάσεις για εναλλακτικές καλλιέργειες προς όφελος του παραγωγού 

                      και του περιβάλλοντος». Δρ. Ελένη Βογιατζή-Καμβούκου, Αναπληρώτρια

                      Καθηγήτρια Αρωματικών &Φαρμακευτικών Φυτών Πρόεδρος Τμ.Τεχνολόγων 

                      Γεωπόνων

11.15-11.30  «Καινοτόμα συστήματα παραγωγής υδροπονικής χορτονομής»

                      Δρ. Δημήτριος Καλφούντζος, Καθηγητής Διαχείρισης Εδαφο-υδατικών Πόρων

                      Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικής Βιοσυστημάτων

11.30-11.45  «Καινοτομία και Μεταποίηση στα τρόφιμα»

                      Δρ. Αθανάσιος Μανούρας, Αναπληρωτής Καθηγητής Χημείας Τροφίμων

                      Πρόεδρος Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων

11.45.-12.00  «Γεωθερμικά θερμοκήπια με αξιοποίηση των γεωτρήσεων ως πηγών 

                      ενέργειας», Δρ. Αλέξανδρος Παπαχατζής, Αναπληρωτής Καθηγητής 

                      Δενδροκομίας, Αν. Πρόεδρος Συμβουλίου ΤΕΙ

12.00-12.15  «Κτηνοτροφία-Προβλήματατα και Προοπτικές»

                     Δρ. Σεραφείμ Παπαδόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής  Εκτροφής  

                     Παραγωγικών Ζώων

12.15-12.30  «Παθογόνα - Φυτοπροστασία του Χρυσάνθεμου  

                     (Chrysanthemummorifolium - Chrysanthemumcv. “Atlantis”)»

                     Δρ. Ιωάννης Βαγγέλας,  Επίκουρος Καθηγητής Φυτοπαθολογίας

 

Ο Δήμος Τυρνάβου σε συνεργασία με την ΚΕΔΗΤ και την Περιφέρεια Θεσσαλίας διοργανώνουν τη 2η Γιορτή Ανθοκομίας που θα πραγματοποιηθεί στις 28, 29 & 30 Απριλίου 2017 στο άλσος του Αγ. Γεωργίου στον Αμπελώνα. Η Γιορτή Ανθοκομίας  είναι ανοικτή στο κοινό με δωρεάν είσοδο. Στον χώρο της Γιορτής θα φιλοξενηθούν παράλληλες πολιτιστικές και μουσικές εκδηλώσεις που θα προσδώσουν το δικό τους ξεχωριστό χρώμα σε κάθε μία ημέρα της διοργάνωσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 28/04/2017

10:30: Ποδηλατάδα στον Αμπελώνα  ….. Πάνω σε δυο ρόδες κάνουμε βόλτα τον γύρο του Αμπελώνα και μεταδίδουμε την ιδέα της εθελοντικής αιμοδοσίας και τη χρήση του ποδηλάτου. Εκκίνηση: Α΄ Είσοδος Γιορτής Ανθοκομίας επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη.

Κλήρωση ποδηλάτων από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Αιμοδοτών «Η Ελπίδα» κ. Παπαϊωάννου Απόστολο.

10:30: Πρόγραμμα για τα παιδιά των Νηπιαγωγείων από την υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης Αμπελώνα κ. Ματίνα Οικονόμου με τη συμμετοχή της κας Ζωής Καραμαλίγκα και ομάδας εθελοντών.

18:30: Τα σχολεία του Αμπελώνα παρουσιάζουν χορωδιακά τραγούδια 

19:30:  Χορευτικό πρόγραμμα από το τμήμα «ΖΟΥΜΠΑΣ» του Γυμναστηρίου Ευ Ζην 

20:00:  Έθιμα Μαγιού από την Εστία Παράδοσης και Πολιτισμού Αμπελώνα 

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΥΛΗΣ !

Σάββατο 29/04/2017

11:00: Πρόγραμμα για παιδιά από την υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης Αμπελώνα κ. Ματίνα Οικονόμου με τη συμμετοχή της κας Ζωής Καραμαλίγκα και ομάδας εθελοντών. 

18:30: Μουσικά κομμάτια από τη δημοτική ορχήστρα της Φιλαρμονικής Δήμου Τυρνάβου.

19:00: Εγκαίνια της Γιορτής από τον Δήμαρχο κ. Παναγιώτη Σαρχώση.

19.30: Πρόγραμμα παραδοσιακών χορών από τους Συλλόγους: Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατανουλίων «Άγιος Χαράλαμπος», Σύλλογος Γυναικών Βρυοτόπου, Σύλλογος Απανταχού Σκαμνιωτών Αμπελώνα «Ο Όλυμπος»

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΛΟΥΛΟΥΔΑΤΗΣ ΑΥΛΗΣ! 

Κυριακή 30/04/2017

11.00-12:30: Ημερίδα από το τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Λάρισας με την επιμέλεια της κας Ελένης Βογιατζή, στο κατάστημα Γαζέτα εντός του Άλσους Αγ. Γεωργίου.

11.30: Το Σώμα Προσκόπων Αμπελώνα θα παρουσιάσει για τα παιδιά πρόγραμμα ως ….τις 6μ.μ.

19:00: Πρόγραμμα παραδοσιακών χορών με τους Συλλόγους: Σύλλογος Σαμαριναίων Αμπελώνα «Ο Σμόλικας», Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Ροδιάς «Η Ροδιά» 

20:00: ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΠΟΥ ΠΗΡΕ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ LIKE ΣΤΟ FB.

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται μέχρι και την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 το σχέδιο Χωροθέτησης Τοπικού Πράσινου Σημείου στο Δήμο Τυρνάβου, που στοχεύει στην ανακύκλωση ειδικών ρευμάτων υλικών και βασίζεται στη συμμετοχή των πολιτών.

Σύμφωνα με το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), για την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης που θέτει ο Νόμος 4042/2012 και την προώθηση της χωριστής συλλογής αποβλήτων προτείνεται η δημιουργία τοπικών πράσινων σημείων σε επίπεδο Δήμων όπου θα συλλέγονται χωριστά ανακυκλώσιμα υλικά, όπως χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί, πράσινα, ογκώδη, ΑΗΗΕ και άλλα είδη. Το πράσινο σημείο θα λειτουργεί συμπληρωματικά των συστημάτων διαλογής στην πηγή που θα εφαρμόζονται για τα διάφορα ρεύματα υλικών. 

Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης οι πολίτες και οι τοπικοί φορείς, μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις, παρατηρήσεις και τα σχόλιά τους εγγράφως ή ηλεκτρονικά ως εξής:

α) Ταχυδρομικά στη Δ/νση Δήμος Τυρνάβου, Στ. Καράσσου 1, ΤΚ 40100

β) Στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

γ) Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

δ) Μέσω FAX, στον αριθμό  24923 50118

μέχρι τις 27-04-2017 και ώρα  15.00 

 

Το Τμήμα Καθαριότητας  & Ανακύκλωσης του Δήμου Τυρνάβου ενημερώνει ότι κατά τις ημέρες του Πάσχα τα προγράμματα αποκομιδής των απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΚΑΔΟΙ

• Μ. Παρασκευή 14/4/2017: Κέντρο πόλεων Τυρνάβου & Αμπελώνα 

• Μ. Σάββατο 15/4/2017: Κέντρο πόλεων Τυρνάβου &  Αμπελώνα

Το πρόγραμμα αποκομιδής της Μ. Παρασκευής στις Τ.Κ. Δαμασίου-Πλατανουλίων-Δένδρων-Αγ. Σοφίας θα πραγματοποιηθεί το Μ. Σάββατο 15/4/2017.

• Κυριακή του Πάσχα 16/4/2017: ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ

• Δευτέρα 17/4/2017: Κέντρο πόλεων Τυρνάβου & Αμπελώνα

 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ)

• Μ. Πέμπτη  13/4/2017: Κέντρο Τυρνάβου & πόλη του Αμπελώνα (το πρόγραμμα που πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή)

• Δευτέρα 17/4/2017: ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ

Το πρόγραμμα της Δευτέρας (αποκομιδή στην πόλη του Τυρνάβου) θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18/4/2017

Τα προγράμματα της Τρίτης και Τετάρτης θα μεταφερθούν  αντίστοιχα την Τετάρτη 19/4/0217 & Πέμπτη 20/4/2017.

Παρακαλούνται όλοι οι δημότες και επαγγελματίες του Δήμου Τυρνάβου να μην τοποθετούν απορρίμματα εκτός των κάδων και να σεβαστούν το ανωτέρω πρόγραμμα προκειμένου να διατηρηθεί o Δήμος Τυρνάβου καθαρός.

Σας ευχόμαστε Καλό Πάσχα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ                                                                Τύρναβος  07-04-2017

ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ                                                             Αριθμ. Πρωτ.   5275  

Πληρ.  :     Β. Σακούτσιου

Δ/νση   :    Στ. Καράσσου 1 

Τηλέφ. :    2492350132 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Ανακοινώνει ότι:

       Α) Στις 11-04-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Τυρνάβου θα διενεργηθεί η διάθεση και κατακύρωση του χώρου του Λούνα Παρκ σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις της αριθμ.99/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση-Προσαρμογή Κανονισμού οργάνωσης & λειτουργίας Εμποροπανήγυρης στη Δημοτική Κοινότητα Τυρνάβου».

           Οι  ενδιαφερόμενοι πρέπει να  καταθέσουνQ 

 α) σχετική αίτηση – δελτίο συμμετοχής με τα πλήρη στοιχεία τους,

 β) δημοτική, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,

 γ) βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.,

 δ) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης του έργου λειτουργίας του ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ σε εμποροπανήγυρη,

 ε) υπεύθυνη δήλωση – βεβαίωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής διπλωματούχου  μηχανολόγου - ηλεκτρολόγου περί καλής λειτουργίας των μηχανημάτων του ΛΟΥΝΑ –ΠΑΡΚ,  από ηλεκτρομηχανολογικής  πλευράς και ότι οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις πληρούν  τους όρους ασφαλείας καθώς και ότι δεν υπάρχουν  εγκαταστάσεις άνω των 10  HP,

 στ) υπεύθυνη δήλωση – βεβαίωση διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού περί καλής  εγκατάστασης, στατικότητας και ασφαλούς λειτουργίας,

 ζ) υπεύθυνη δήλωση περί λήψης μέτρων πυρασφάλειας.

 

     Β) Στις 03-05-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00π.μ. στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην τοποθεσία «ΤΟΥΜΠΑ» στην Δ.Κ. Τυρνάβου θα διενεργηθεί η διάθεση και κατακύρωση των χώρων της εμποροπανήγυρης σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις της αριθμ. 99/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση-Προσαρμογή Κανονισμού οργάνωσης & λειτουργίας Εμποροπανήγυρης στη Δημοτική Κοινότητα Τυρνάβου».

         Οι  ενδιαφερόμενοι πρέπει να  καταθέσουν 

α) σχετική αίτηση – δελτίο συμμετοχής με τα πλήρη στοιχεία τους, τα προς πώληση είδη, τον αριθμό των θέσεων που επιθυμούν και 

β) να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και βεβαιώσεις. 

 Ο Δήμαρχος Τυρνάβου

Σαρχώσης Παναγιώτης

 

Δήμος Τυρνάβου Εποικινωνία Δήμου Τυρνάβου Χρήσιμα Τηλέφωνα Δήμου Τυρνάβου
facebook rss Δήμου Τυρνάβου Youtube Tirnavos
Copyright © 2016 tirnavos.gr. All rights reserved. Designed plus By SALVADOR | Powered By BLUEVALUE.