Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2019 09:15

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Τυρνάβου

Ο Δήμος Τυρνάβου προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr για την: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Τυρνάβου,

με ηλεκτρονικές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 242.247,64 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση της παρούσας σύμβασης θα γίνει από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ποσό 202.986,84€ και από ιδίους πόρους ποσό 39.270,80€
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, ορίζεται σε ποσοστό 1% επί του προϋπολογισμού της σύμβασης της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ ήτοι στο ποσό των 1.953,61 €

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ : 10/07/2019
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών : 25/07/2019 και ώρα 15:00 πμ

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να λάβουν γνώση της Διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr
Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: 2492350133 FAX: 2492350132
Αρμόδιος υπάλληλος: Μπαντραλέξης Παναγιώτης

Δημαρχείο Τυρνάβου

Σταύρου Καράσσου 1,

τ.κ. 40100

τηλ. 2492350100

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δήμος Τυρνάβου Εποικινωνία Δήμου Τυρνάβου Χρήσιμα Τηλέφωνα Δήμου Τυρνάβου
facebook rss Δήμου Τυρνάβου Youtube Tirnavos