Κεντρο Κοινότητας

Πέμπτη, 02 Αυγούστου 2018 17:10

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Δένδρων

Ο Δήμαρχος Τυρνάβου διακηρύττει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος: Κέντρο Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Δένδρων του Δήμου Τυρνάβου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018 και ώρα 11:00 π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα Τυρνάβου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Τιμή α΄προσφοράς 250,00 €. Για να γίνει κάποιος δεκτός ως πλειοδότης πρέπει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή και να καταθέσει στην Επιτροπή:
1. φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας του ιδίου και του εγγυητή του,
2. γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων περί καταθέσεως σε αυτό ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ως εγγύηση για συμμετοχή στον διαγωνισμό, ποσού ίσου με το 10% των ετησίων μισθωμάτων της πρώτης προσφοράς, ήτοι 300,00€ για το ανωτέρω κατάστημα.
3. εκκαθαριστικό τελευταίου έτους του ιδίου και του εγγυητή του,
4. βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας του ιδίου και του εγγυητή του,
5. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων του διαγωνισμού και ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα καθώς και για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο για το οποίο εκδήλωσε ενδιαφέρον.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στον Δήμο Τυρνάβου, αντίγραφο των οποίων μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το γραφείο Εσόδων. Πληροφορίες στο τηλ. 2492350103 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δημαρχείο Τυρνάβου

Σταύρου Καράσσου 1,

τ.κ. 40100

τηλ. 2492350100

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δήμος Τυρνάβου Εποικινωνία Δήμου Τυρνάβου Χρήσιμα Τηλέφωνα Δήμου Τυρνάβου
facebook rss Δήμου Τυρνάβου Youtube Tirnavos