Κεντρο Κοινότητας

Τετάρτη, 06 Ιουνίου 2018 10:25

Προκήρυξης διαγωνισμού προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου Τυρνάβου

Ο Δήμος Τυρνάβου προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr για την προμήθεια υλικών συντήρησης & επισκευής κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Τυρνάβου κατά το έτος 2018.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 158.946,29€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, ορίζεται σε ποσοστό 1% επί του προϋπολογισμού της σύμβασης κάθε τμήματος σύμφωνα με την αρ. 4947/21-05-2018 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τυρνάβου.
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ : 06/06/2018
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών : 28/06/2018 και ώρα 15:00
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Αντίγραφο της Διακήρυξης διατίθεται δωρεάν από τα γραφεία του Δήμου Τυρνάβου Στ. Καράσσου 1, Τ.Κ. 40100 μέχρι και μία εργάσιμη ημέρα πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού.
Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: 2492350133 FAX: 2492350132, αρμόδιος υπάλληλος Μπαντραλέξης Παναγιώτης

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 06 Ιουνίου 2018 10:29

Δημαρχείο Τυρνάβου

Σταύρου Καράσσου 1,

τ.κ. 40100

τηλ. 2492350100

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δήμος Τυρνάβου Εποικινωνία Δήμου Τυρνάβου Χρήσιμα Τηλέφωνα Δήμου Τυρνάβου
facebook rss Δήμου Τυρνάβου Youtube Tirnavos