Δευτέρα, 04 Νοεμβρίου 2019 10:43

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. Κύριο

ΣΧΕΤ : Η υπ’ αριθμ.  ΔΝΣ / 61034/ΦΝ  466/ 04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών περι

«Κατάρτισης , τήρησης και λειτουργίας του μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ( Μη.Μ.Ε.Δ ) της παρ. 8(η) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016».

Ο Δήμος Τυρνάβου, κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ / 61034/ΦΝ  466/ 04.12.2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β΄) απόφασης του  Υπ. Υποδομών & Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων ( Μη.Μ.Ε.Δ) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8(η) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

 

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού του κάτωθι αναφερόμενου έργου.

 

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο ηλεκτρονικό μητρώο ( Μη.Μ.Ε.Δ) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

 

Η επιτροπή του άρθρου 5 της υπ΄αριθμ ΔΝΣ / 61034/ΦΝ  466/ 04.12.2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β΄) απόφασης , η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ , με την υπ΄αριθμ 09/2019  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής , είναι διμελής και αποτελείται από τα παρακάτω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη :

 

Τακτικά μέλη

  1. Ξάνθου Βασιλική, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός – Υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας
  2. Πατσιατζή Ελένη, Μηχανικός Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης – Υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

 

 

 

Αναπληρωματικά μέλη

 

  1. Παπαδούλης Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός – Υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας
  2. Γκατζούρα Ειρήνη, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ – Υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

 

Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση  και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας κλήρωσης για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του κάτωθι έργου :

«Ενίσχυση Ενεργειακής Απόδοσης 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυρνάβου»,

προϋπολογισμού μελέτης 320.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) που θα χρηματοδοτηθεί από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 με κωδικό πρόσκλησης 057 και τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτηρίων Θεσσαλίας».

 

Η ηλεκτρονική κλήρωση του ανωτέρω έργου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 08/11/2019 και ώρα 11.00 π.μ μέσω της ιστοσελίδας www.mimed.ggde.gr

 

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών , θα δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες:

Α) του Δήμου Τυρνάβου : www.tirnavos.gr.

Β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: www.ggde.gr 

 

Παρακαλείται το τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών & Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών , όπως δημοσιεύσει το παρόν στον ιστότοπό του, σύμφωνα με το άρθρο 5.2.2 της σχετικής.

 

 

 

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ  Τ.Υ

Δημαρχείο Τυρνάβου

Σταύρου Καράσσου 1,

τ.κ. 40100

τηλ. 2492350100

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δήμος Τυρνάβου Εποικινωνία Δήμου Τυρνάβου Χρήσιμα Τηλέφωνα Δήμου Τυρνάβου
facebook rss Δήμου Τυρνάβου Youtube Tirnavos