Παρασκευή, 01 Νοεμβρίου 2019 07:13

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ Κύριο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Διακηρύττει ότι :

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, η εκμίσθωση των παρακάτω αναλυτικά περιγραφόμενων αγροτεμαχίων που βρίσκονται στο Δήμο Τυρνάβου, ως εξής :

α/α

Δημοτική – Τοπική

 Κοινότητα

Τοποθεσία

Έκταση (στρ.)

Τιμή Α΄ Προσφοράς (σε €/ στρ.)

Διεξαγωγή

Δημοπρασίας

Δημοτική Ενότητα Αμπελώνα

 

 

 

 

 

 

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 06-11-2019 ώρα 9.00 πμ στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου

1

Αμπελώνα

Αγ. Θωμάς

7,190

35,00

2

Αμπελώνα

Τατάρ Μαγούλα

3,068

30,00

3

Αμπελώνα

Καρκατζί

17,589

40,00

4

Αμπελώνα

Β΄Δημοτικό Σχολείο

8,850

35,00

5

Δελερίων

Λάκος Σπαρτή

5,000

30,00

6

Δελερίων

Καμπύλαγα (δυτικό κομμάτι)

59,00

 

40,00

7

Δελερίων

Καμπύλαγα (ανατολικό κομμάτι)

48,500

 

40,00

8

Δελερίων

Καμπύλαγα

63,000

40,00

9

Δελερίων

Καμπύλαγα

8,660

35,00

10

Δελερίων

Αυλαγάδες

8,000

35,00

11

Δελερίων

Γκαρλίγκα

8,000

35,00

12

Δελερίων

Βακουφική Γκορτσιά

4,000

30,00

13

Δελερίων

Γεροζήση

1,000

30,00

14

Δελερίων

Γελαδόστρατα

2,000

30,00

15

Δελερίων

Γιακάς Δελέρια

7,150

35,00

16

Δελερίων

Αμπέλια Καραγιάννη

8,750

35,00

17

Δελερίων

Γιακάς Δελέρια

1,000

30,00

18

Δελερίων

Γιακάς

3,000

30,00

19

Δελερίων

Καραμπούγα

1,200

30,00

20

Δελερίων

Δεξαμενή

2,000

30,00

21

Δελερίων

Λάκος

1,000

30,00

22

Δελερίων

Αμπέλια Δελερίων

5,900

35,00

23

Δελερίων

Νεκροταφείο

2,000

30,00

24

Δελερίων

Βρωμόβρυση

8,000

35,00

25

Δελερίων

Αύλακας Αγ. Αννας

8,000

35,00

26

Δελερίων

Γκοτσιά Δελερίων

3,640

30,00

27

Δελερίων

Παλιοχώρα

7,000

35,00

28

Δελερίων

Είσοδος οικισμού

1,000

30,00

29

Δελερίων

Βαρκό

2,090

30,00

30

Δελερίων

Βαρκό

2,090

30,00

31

Βρυοτόπου

Μπουζάκια Βρυοτόπου

19,500

40,00

32

Βρυοτόπου

Μπουζάκια Βρυοτόπου

19,250

40,00

33

Βρυοτόπου

Βούρλα Βρυοτόπου

4,268

30,00

34

Βρυοτόπου

Βούρλα Βρυοτόπου

4,074

30,00

35

Ροδιάς

Νησί Αγκίνι

22,600

40,00

 

 

Δημοτική Ενότητα Τυρνάβου

 

 

 

 

 

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 06-11-2019 ώρα 11.00 πμ στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου

36

Τυρνάβου

Αμάρ

12,858

40,00

37

Τυρνάβου

Άγιος Αθανάσιος (Σχολικός κλήρος Τυρνάβου)

41,519

 

 

40,00

38

Τυρνάβου

Άγιος Αθανάσιος (Σχολικός κλήρος Τυρνάβου)

2,8014

 

 

30,00

39

Δαμασίου

Μπάρα - Δένδρο (Σχολικός κλήρος)

34,000

 

40,00

40

Δαμασίου

Πλάτανος (Σχολικός κλήρος)

10,000

 

35,00

41

Δαμασίου

Δημ. αγρός Αηλιάς

19,180

40,00

42

Δαμασίου

Καπνός πέρα κάμπου

3,069

30,00

43

Δαμασίου

Καπνός πέρα κάμπου

7,500

35,00

44

Δαμασίου

Καπνός πέρα κάμπου

4,700

30,00

45

Δαμασίου

Αλώνια

2,000

30,00

46

Δαμασίου

Αλώνια

2,000

30,00

47

Δαμασίου

Αλώνια

2,000

30,00

48

Δαμασίου

Αλώνια

2,000

30,00

49

Δαμασίου

Αλώνια

2,000

30,00

50

Δαμασίου

Αλώνια

2,000

30,00

51

Δαμασίου

Αναδασμός Δαμάσι

(αρ. αγροτ. 35)

7,308

 

35,00

52

Δένδρων

Μαγούλα - Δένδρα

39,500

40,00

53

Αργυροπουλίου

Βοτανοχώρι (Σχολικός

κλήρος Τυρνάβου)

16,000

 

40,00

 

Για να γίνει κάποιος δεκτός ως πλειοδότης πρέπει παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή και να καταθέσει στην Επιτροπή γραμμάτιο συστάσεως εγγυήσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ίσου με το 10% των ετησίων μισθωμάτων της πρώτης προσφοράς ή ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας για συμμετοχή στον διαγωνισμό ή το αντίστοιχο ποσό με μετρητά και με την έκδοση σχετικού αποδεικτικού εκ μέρους του Δήμου.

 

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι : 

  • φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας του ενδιαφερομένου και του εγγυητή του,
  • Πιστοποιητικό εντοπιότητας και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας,
  • βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας του ιδίου και του εγγυητή του,
  • εγγυητική επιστολή ως άνω,
  • Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων του διαγωνισμού και ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα καθώς και για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο για το οποίο εκδήλωσε ενδιαφέρον.

 

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Δήμο Τυρνάβου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.                                                                                                                  

                                                                                   Ο Δήμαρχος Τυρνάβου                    Κόκουρας Ιωάννης

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 01 Νοεμβρίου 2019 07:15

Δημαρχείο Τυρνάβου

Σταύρου Καράσσου 1,

τ.κ. 40100

τηλ. 2492350100

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δήμος Τυρνάβου Εποικινωνία Δήμου Τυρνάβου Χρήσιμα Τηλέφωνα Δήμου Τυρνάβου
facebook rss Δήμου Τυρνάβου Youtube Tirnavos