Κεντρο Κοινότητας

Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2018 10:05

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου.

Στις 15 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00΄ στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020. (έγγραφο α.π. 170505/ΓΔ4/12-10-2018 Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων).
2. Αποδοχή και μερική κατανομή εσόδων ΚΑΠ (9η–12η κατανομή έτους 2018) για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. (αριθ. πρωτ. 59404/26-10-2018 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.).
3. Έγκριση της αριθ. 09/2018 μελέτης του έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Τυρνάβου».
4. Επιμήκυνση του χρόνου καταβολής εισφοράς λόγω πράξης εφαρμογής στην επέκταση του σχεδίου πόλης Τυρνάβου.
5. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Τυρνάβου (2 μήνες) - Υπηρεσία Νεκροταφείων.
6. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Τυρνάβου (2 μήνες) - Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού.
7. Υποχρεωτική αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) 2018 (αριθ. 44485/06-08-2018 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ).
8. 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2018.
9. Διαγραφή χρεών.
10. Επικαιροποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Τυρνάβου.
11. Τροποποίηση και επικαιροποίηση της επιχορήγησης Νομικών Προσώπων Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2018.
12. Έγκριση της αριθ. 39/2018 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Τυρνάβου (Κ.Ε.Δ.Η.Τ.), που αφορά την «Έγκριση–Ψήφιση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2017».
13. Έγκριση της αριθ. 40/2018 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Τυρνάβου (Κ.Ε.Δ.Η.Τ.), που αφορά τον «Απολογισμό Ταμείου – Διαχείρισης έτους 2017».
14. Έγκριση συνδιοργάνωσης 6ου Πανελλήνιου Γλωσσολογικού Συνεδρίου «ΤΖΑΡΤΖΑΝΕΙΑ 2018».
15. Έγκριση εξόδων φιλοξενίας και μετακίνησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Καλλιτεχνικού Προσωπικού.
16. Επί αιτήσεως του κ. Αλεξανδρή Δημητρίου, με την οποία ζητά την άδεια λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.
17. Καθορισμός Τέλους Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Τυρνάβου για το έτος 2019.
18. Καθορισμός Τέλους Καθαριότητας & Φωτισμού του Δήμου Τυρνάβου για το έτος 2019.
19. Καθορισμός Τέλους Χρήσης Κτηνοτροφικής Γεώτρησης περιοχής Δαμασουλίου του Δήμου Τυρνάβου, για το έτος 2019.
20. Καθορισμός Τελών & Δικαιωμάτων Νεκροταφείου του Δήμου Τυρνάβου, για το έτος 2019.
21. Καθορισμός Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) του Δήμου Τυρνάβου, για το έτος 2019.
22. Καθορισμός Τελών Χρήσεως Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Τυρνάβου, για το έτος 2019.
23. Καθορισμός Τέλους Διαφήμισης του Δήμου Τυρνάβου, για το έτος 2019.
24. Καθορισμός Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων του Δήμου Τυρνάβου, για το έτος 2019.
25. Καθορισμός Τέλους Περιπτέρων και Τέλους Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων Κατασκευής Περιπτέρων στον Δήμο Τυρνάβου, για το έτος 2019.
26. Καθορισμός Τέλους Χρήσης Κοινόχρηστων χώρων Ξηραντηρίων στο Δήμο Τυρνάβου, για το έτος 2019.
27. Καθορισμός Τέλους Άρδευσης στο Δήμο Τυρνάβου, για το έτος 2019.
28. Καθορισμός Τελών και Δικαιωμάτων χρήσης σφαγείων στο Δήμο Τυρνάβου, για το έτος 2019.

 

Δημαρχείο Τυρνάβου

Σταύρου Καράσσου 1,

τ.κ. 40100

τηλ. 2492350100

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δήμος Τυρνάβου Εποικινωνία Δήμου Τυρνάβου Χρήσιμα Τηλέφωνα Δήμου Τυρνάβου
facebook rss Δήμου Τυρνάβου Youtube Tirnavos